Especialización Escolta
 Especialización Escolta Personas
 Especialización Escolta Vehículos
 Especialización Escolta Mercancías
 Especialización Escolta Manejo Defensivo
 Especialización Escolta Transporte de Valores
 Especialización Escolta Protección a Dignatarios